Tietoa hankkeesta

Tietoa hankkeesta

Kuinka ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuoria löytämään oma linja elämässä?

Peruskoulun jälkeinen koulutusvalinta on päätös, joka vaikuttaa nuoren koko loppuelämään. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen on vahvasti yhteydessä työllistymisvaikeuksiin, matalaan tulotasoon ja sitä kautta syrjäytymiseen. Siksi on tärkeää, että nuoret saavat tarvittavaa tukea, jotta he osaavat valita itselleen sopivan jatkokoulutuspaikan.

Oma linja on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanke. Hankkeessa suunnitellaan tutkimustietoon perustuva Oma linja -ohjelma, jonka tarkoitus on helpottaa toisen asteen koulutukseen siirtymistä. Ohjelman suunnittelevat taloustieteilijät, psykologit, koulutuksen tutkijat sekä koulumaailmassa ja maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa pitkään työskennellyt kansalaisjärjestö.

Peruskoulun loppu on viimeinen hetki tavoittaa koko ikäluokka yhdellä kertaa. Oma linja -hanke luo tutkimustietoon perustuvia käytännön työkaluja peruskoulua käyville oppilaille ja peruskoulun opettajille. Ne auttavat nuoria koulutusvalinnoissa ja samalla ehkäisevät syrjäytymistä. Lisäksi Oma linja tarjoaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelman työkaluja on helppo hyödyntää osana koulujen peruspalveluita. Ohjelmasta tehdään seuraava suomalainen koulutusvientituote.

Oma linja -hankkeessa ovat mukana VATT, Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto, Walter ry ja kymmenet suomalaiset koulut.

Hankkeen vaikutukset

Nuorelle: Toisen asteen koulutukseen siirtyminen pitää olla sujuvaa, jotta mahdollisimman harva nuori syrjäytyisi. Erityisen tärkeää on, että nuori kykenee rakentamaan itse itselleen sopivan koulutuspolun. Oma linja antaa nuorelle työkaluja, jotka auttavat tekemään onnistuneita valintoja. Työkalut vähentävät myös koulun keskeyttämisen riskiä.

Opettajalle: Peruskoulun uuden opetussuunnitelman keskiössä on ihmiseksi kasvaminen niin, että oppilaat pystyvät tunnistamaan oman intohimonsa sekä kasvattamaan omaa kunnianhimoaan ja itseluottamustaan. Oma linja -hanke tukee näitä tavoitteita sekä opettajien työtä niiden saavuttamiseksi.

Päättäjille: Hankkeessa tutkitaan myös aiempien syrjäytymistä ehkäisevien keinojen ja sosiaalisten uudistusten todellisia vaikutuksia. Tämä antaa päättäjille vahvemman pohjan tehdä tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa. Oma linja -hanke näyttää, mikä on toiminut aiemmin, ja minkä päälle voidaan rakentaa suomalaisille nuorille parempaa tulevaisuutta.

Miten hanke etenee?

Vaihe 1

Tehdään kokonaiskartoitus syrjäytymiseen johtavista mekanismeista ja niiden yhteisvaikutuksista. Samalla arvioidaan viime vuosina toteutettujen toimenpiteiden kuten nuorisotakuun ja maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelmien vaikutuksia ja niiden menestystä syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Vaihe 2

Tutkimustiedon pohjalta kehitetään Oma linja -ohjelma, joka auttaa nuoria valitsemaan jatkokoulutuspaikkansa onnituneesti. Ohjelman keinoja voidaan hyödyntää kouluympäristössä kaikkialla, myös kansainvälisesti. Myöhemmin ohjelmasta voidaan tehdä uusi suomalainen koulutusvientituote.

Hanke kestää viisi vuotta.