Oma linja -ohjelma

Oma linja on tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka on kehitetty tueksi 7.–9. luokkien koulutus- ja uravalinnan ohjaukseen. Ohjelman päätavoitteena on se, että nuorella on 9. luokalla vahva luottamus omaan kykyynsä tehdä itselleen sopiva koulutusvalinta yhteishaussa sekä ratkaista mahdolliset koulutuspolulla eteen tulevat haasteet ja vastoinkäymiset. Työskentelytapoja on kaksi: oppitunnit ja työpajat.

Ohjelma perustuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamalle tutkimushankkeelle. Tutkimuksessa selvitettiin ohjelman vaikutuksia 9.luokan oppilaiden henkilökohtaisiin valmiuksiin vuosina 2016–2019.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen perusteella Oma linja:

  • Auttaa oppilaita tekemään jatkokoulutusvalintoja 2.asteelle siirryttäessä.
  • Vahvistaa nuorten pystyvyyden tunnetta sekä kykyä kohdata koulutuspolkuun liittyviä vastoinkäymisiä.
  • Ehkäisee valmistautuneisuuden heikentymistä peruskoulun ja 2.asteen nivelvaiheessa.
Opetustilanne koululuokassa
Tavoitteet

Ohjelman tavoitteet:

  • Auttaa nuoria – erityisesti heikoimmassa asemassa olevia – tekemään onnistuneita jatkokoulutusvalintoja yhteishaussa.
  • Vahvistaa nuorten itsetuntemusta, motivaatiota, vastoinkäymisiin varautumista, vaihtoehtojen tuntemusta, stressin hallintaa sekä tavoitteiden asettamista.
  • Vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja hyvinvointia sekä oppilaanohjaajien pedagogisia valmiuksia.
  • Päivittää, täydentää ja laajentaa oppilaanohjaajien osaamista.
Miksi Oma linja?

Pääkaupunkiseudun menestyneimmistä kouluista valmistuvista nuorista 85 prosenttia on valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta 20-vuotiaaksi mennessä. Pääkaupunkiseudun heikoiten menestyvistä kouluista valmistuvista nuorista vain 58 prosenttia on valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta 20-vuotiaaksi mennessä.