Mitt Spår

var forskningsprojektet som finansierades av Rådet för strategisk forskning (RSF) med fokus på att tackla ungdomars marginalisering redan på grundskolenivå. Projektet avslutades 2021, men Mitt spår-programmet utformat för landets skolor är bara i sin linda.

Mitt spår-programmet

  • Baserat på insikter inhämtade under Mitt spår-projektet och vetenskaplig forskning. Syftet är att stötta ungdomar vid val av andra stadiets utbildning.
  • Hjälper alla ungdomar, i synnerhet dem som befinner sig i en mer utsatt position, att göra lyckade val när det kommer till fortsatta studier och den gemensamma ansökan.
  • Stärker ungas arbetslivsfärdigheter och välbefinnande samt studievägledarnas pedagogiska beredskap.
  • Med hjälp av programmet uppdateras, kompletteras och utökas studievägledarnas kunnande.
  • Mitt spår är en färdig studiematerialshelhet, redo för elev- och studiehandledare att ta i bruk som en del av sin undervisning för årskurs 7–9.