Oma linja-programmet

Oma linja är ett forskningsbaserat program som utvecklats som stöd för handledning av unga i årskurserna 7–9 vad gäller val av utbildning och karriär. Det huvudsakliga syftet med programmet är att ungdomar i årskurs 9 ska ha en stark tillit till sin egen förmåga att göra ett lämpligt studieval vid den gemensamma ansökan samt kunna lösa eventuella utmaningar och motgångar som uppstår på studiestigen. Programmet består av två arbetsmetoder: lektioner och workshopar.

Programmet baseras på ett forskningsprojekt som finansierades av Rådet för strategisk forskning. Projektet utredde programmets inverkan på elever i nionde klass och deras personliga färdigheter åren 2016–2019.

Forskningsresultat

Forskning visar att Oma linja har följande inverkan:

  • Hjälper eleverna att välja vidareutbildning på andra stadiet.
  • Stärker ungas självkänsla samt förmåga att möta motgångar på studiestigen.
  • Förebygger att färdigheterna försämras i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet.
Opetustilanne koulussa
Mål

Programmets mål:

  • Hjälpa unga – särskilt utsatta ungdomar – att göra lyckade studieval i den gemensamma ansökan.
  • Stärker ungas självkännedom, motivation, beredskap inför motgångar, kännedom om alternativ, stresshantering samt förmåga att sätta upp mål.
  • Stärker ungas färdigheter för arbetslivet och välbefinnande samt elevhandledarnas pedagogiska färdigheter.
  • Uppdaterar, kompletterar och utvidgar elevhandledarnas kompetens.
Varför Oma linja?

Av de ungdomar som slutfört studierna vid huvudstadsregionens mest framgångsrika skolor har 85 procent gått ut gymnasiet eller en yrkesskola innan de fyllt 20. Av de ungdomar som slutfört studierna vid huvudstadsregionens minst framgångsrika skolor har endast 58 procent gått ut gymnasiet eller en yrkesskola innan de fyllt 20.