Opetustilanne koulussa

Oma linja -ohjelma

Oma linja on valmis oppimateriaalikokonaisuus, jonka opinto-ohjaajat voivat ottaa käyttöön osana opetustaan 7.–9. luokilla. Oma linja -menetelmässä oppilaat käsittelevät itsetuntemusta, motivaatiota, vastoinkäymisiin varautumista, vaihtoehtojen tuntemusta, stressiä ja tavoitteiden asettamista. Oppimateriaaliin sisältyy oppilaan tehtäväkirja, oppilaanohjaajan opas ja oppituntivideot. Lisäksi tarjoamme oppilastyöpajoja sekä koulutuksia oppilaanohjaajille.

Alkuperäinen Oma linja -ohjelma on rakennettu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella. Sitä on testattu neljä vuotta 30 yläkoulussa. Kokeilusta saatuja oppeja hyödyntäen rakennettiin nykyinen Oma linja -ohjelma Opetushallituksen tuella. Sen digitaalinen ja kirjallinen oppimateriaali sekä oppilaanohjaajien koulutuspäivät antavat kouluille työkalut vahvistaa kaikkien nuorten itsetuntemusta, itsetuntoa ja muita mielen taitoja sekä työelämätietoutta.

Walter ry:n vetämiä työpajoja voidaan järjestää erityisesti niissä kouluissa, joiden oppilaat tarvitsevat eniten tukea onnistuneisiin valintoihin yhteishaussa.

Oma Linja -työpajat
Oma Linja koululuokassa

Oma linja -työpajoja ohjaa eri alojen ammattilaisista koostuva monipuolinen ohjaajatiimi. Ohjaajiemme erilaiset koulutus- ja työelämätaustat sekä kulttuuriset taustat tarjoavat samaistumispintaa erilaisille oppilaille. Työpajoissa syvennetään Oma linja -oppituntien teemoja vertaisoppimisen ja kokemusten jakamisen keinoin. Ohjaajat jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan omalta koulutus- ja urapolultaan rikastuttaen aiheiden käsittelyä ja tuoden keskusteluun näkökulmia ryhmän tarpeiden mukaan.

Materiaalit

Oma linja -ohjelmaan kuuluvat maksuttomat materiaalit (oppituntien videot, ohjaajan opas sekä oppilaan tehtäväkirja) löytyvät Opetushallituksen avointen oppimateriaalien kirjastosta: Etusivu – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)Suosittelemme kuitenkin lämpimästi, että oppilaanohjaajat osallistuvat ennen ohjelman käyttöönottoa päivän kestävään koulutukseen. Lisätietoa oppilaanohjaajien koulutuksista ja koulutyöpajoista saatte ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Tiia Svartiin tai kouluprojektien johtaja Jan Wielandiin. Oppimateriaali on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Oma Linja tietokoneen näytöllä