Opetustilanne koulussa

Oma linja-programmet

Oma linja är en färdig helhet bestående av studiematerial, som elevhandledare kan använda som en del av undervisningen för årskurs 7–9. I Oma linja-metoden behandlar eleverna självkännedom, motivation, beredskap inför motgångar, kännedom om alternativ, stress och förmåga att sätta upp mål. Studiematerialet består av elevens arbetsbok, elevhandledarens handbok och videor. Dessutom erbjuder vi workshopar för elever samt utbildningar för elevhandledare.

Det ursprungliga Oma linja-programmet har byggts upp med finansiering från Rådet för strategisk forskning. Det har testats i fyra år på 30 högstadier. Lärdomar från testerna användes för att bygga upp det nuvarande Oma linja-programmet med stöd av Utbildningsstyrelsen. Programmets digitala och skriftliga studiematerial samt elevhandledarnas utbildningsdagar ger skolorna verktyg att stärka alla ungdomars självkännedom, självkänsla och övriga mentala färdigheter samt färdigheter för arbetslivet.

Walter rf:s workshopar kan ordnas särskilt i de skolor, vars elever behöver mest stöd för lyckade val i den gemensamma ansökan.

Oma linja-workshopar
Oma Linja koululuokassa

Oma linja-workshoparna leds av ett mångsidigt team av yrkespersoner inom olika branscher. Våra handledare har olika utbildningar och arbetslivserfarenheter samt kulturell bakgrund som olika elever kan identifiera sig med. Workshoparna fördjupar deltagarna i Oma linja-lektionernas teman med hjälp av kamratinlärning och utbyte av erfarenheter. Handledarna delar med sig av sina personliga erfarenheter från sin egen utbildning och karriär, vilket berikar behandlingen av olika ämnen och får gruppen att diskutera olika perspektiv utgående från egna behov.

Material

Oma linja-programmets kostnadsfria material (videor, handledarens handbok samt elevernas arbetsbok) finns i Utbildningsstyrelsens Biblioteket för öppna lärresurser: Startsida – Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi). Vi rekommenderar emellertid varmt att elevhandledarna deltar i en endagsutbildning innan programmet tas i bruk. Mer information om utbildningar för elevhandledare och skolworkshopar fås genom att kontakta projektchef Tiia Svart eller skolprojektens ledare Jan Wieland. Studiematerialet är tillgängligt på finska, svenska och engelska.

Oma Linja tietokoneen näytöllä