Tietoa Oma Linja -ohjelmasta

Tietoa Oma Linja -ohjelmasta

Eniten ohjausta tarvitsevat nuoret harvoin hakeutuvat ohjaukseen. Oppivelvollisuuden laajentuessa on yhä tärkeämpää, että nuoret ohjautuvat itselleen sopivimpaan koulutukseen kertaheitolla. Tuki ja ohjaus vähentävät eriarvoisuutta ja kaventavat oppimiseroja.

Oma linja -ohjelma on Oma linja -hankkeen pohjalta luotu, tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka tukee nuoria toisen asteen valinnassa.

Ohjelma auttaa kaikkia, myös heikoimmassa asemassa olevia, nuoria tekemään onnistuneita jatkokoulutusvalintoja yhteishaussa. Oma linja vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja hyvinvointia sekä oppilaanohjaajien pedagogisia valmiuksia. Ohjelman avulla päivitetään, täydennetään ja laajennetaan oppilaanohjaajien osaamista. Oma linja on valmis oppimateriaalikokonaisuus, jonka oppilaanohjaajat voivat ottaa käyttöön osana opetustaan 7.–9.-luokilla.

Alkuperäinen Oma linja -ohjelma on rakennettu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella. Sitä on testattu neljä vuotta 30:ssa yläkoulussa. Kokeilusta saatuja oppeja hyödyntäen rakennettiin nykyinen Oma linja -ohjelma Opetushallituksen tuella. Sen digitaalinen ja kirjallinen oppimateriaali sekä oppilaanohjaajien koulutuspäivät antavat kouluille työkalut vahvistaa kaikkien nuorten itsetuntemusta, itsetuntoa ja muita mielen taitoja sekä työelämätietoutta. Ohjelmaan kuuluvat myös Walter ry:n vetämät työpajat, joita voidaan järjestää erityisesti niissä kouluissa, joiden oppilaat tarvitsevat eniten tukea onnistuneisiin valintoihin yhteishaussa. Oma linja -oppimateriaalit kattavat luokka-asteet 7–9 ja ne ovat olemassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Helsingin kaupungin yläkouluissa otetaan koeluontoisesti Oma linja -ohjelma käyttöön kouluvuosina 2021–2024. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT jatkaa ohjelman vaikutusten tutkimista samalla kaudella.

Materiaalit

Oma linja -ohjelmaan kuuluvat maksuttomat materiaalit (oppituntien videot, ohjaajan opas sekä oppilaan tehtäväkirja) löytyvät Opetushallituksen avointen oppimateriaalien kirjastosta: Etusivu – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)

Suosittelemme kuitenkin lämpimästi, että oppilaanohjaajat osallistuvat ennen ohjelman käyttöönottoa Työterveyslaitoksen järjestämään, päivän kestävään koulutukseen. Oma linja -ohjelmaan sisältyvät myös Walter ry:n vetämät työpajat, joita suosittelemme erityisesti niille kouluille, joiden oppilailla voi olla hankaluuksia löytää itselleen sopivinta jatkokoulutuspaikkaa. Lisätietoa oppilaanohjaajien koulutuksista ja koulutyöpajoista saatte ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Dionne Poundsiin tai kouluprojektien johtaja Jan Wielandiin.