Information om Mitt Spår -programmet

Information om Mitt Spår -programmet

Unga i störst behov av stöd är också de som sällan söker sig till handledning. Med den utvidgade läroplikten är det allt viktigare att elever tar klivet in på rätt utbildningsspår från första början. Här spelar stöd och vägledning en stor roll genom att ge ungdomarna likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val och minska på inlärningsklyftor barn emellan.

Programmet Mitt spår är skapat baserat på insikterna inhämtade under forskningsprojektet som bär samma namn. Programmet bygger på gedigen vetenskaplig forskning med syftet att stödja unga vid valet av utbildning efter grundskolan.

Mitt spår hjälper alla ungdomar, även de mer utsatta, att fatta lyckade beslut när det kommer till den gemensamma ansökan till andra stadiet. Programmet stärker inte bara ungas arbetslivsfärdigheter och välbefinnande, utan också elev- och studiehandledares pedagogiska beredskap. Med hjälp av programmet uppdateras, kompletteras och utökas studievägledarnas kunnande – Mitt spår utgör nämligen en helhet med färdiga materialpaket, redo att direkt tas i bruk som en del av undervisningen för årskurs 7–9.

Det ursprungliga Mitt spår-programmet är skapat och utvecklat med finansiering av Rådet för strategisk forskning (RSF). Under fyra år har det testats i 30 av landets högstadier och det är insikterna samt lärdomarna från denna period som ligger till grund för det nuvarande programmet. Programmets digitala och skriftliga studiematerial tillsammans med utbildningsdagar för handledare ger skolorna verktyg att stärka ungdomars självkänsla, självförtroende och andra mentala förmågor som gör dem än bättre rustade för arbetslivet. Till programmet hör också workshops av föreningen Walter rf som kan arrangeras framför allt i skolor där elever är i stort behov av vägledning när det kommer till framtidsval och den gemensamma ansökan. Mitt spår är framtaget för årskurs 7–9 och finns tillgängligt på finska, svenska och engelska.

Mitt spår-programmet införs på Helsingfors stads gymnasier under läsåren 2021-2024 för utvärdering. Parallellt fortsätter VATT att forska i programmets effekt och gensvar.

Material

Mitt spår-programmets kostnadsfri materia (lektioner med tillhörande videomaterial samt såväl digitalt som skriftligt lektionsmaterial) finns på Utbildningsstyrelsens bibliotek för öppna lärresurser.

Dessutom innehåller programmet utbildningsdagar och workshops arrangerade av Walter rf som är organiserad på finska och engelska. För mer information om materialet och hela programmet, kontakta projektledare Dionne Pounds eller ansvarig för skolprojekt Jan Wieland.