Mies opettaa koululaista luokassa

Erfarenheter av Oma linja-programmet

Elever

Enligt eleverna är Oma linja-workshoparna uppmuntrande och många upplevde att deras självsäkerhet ökade.

Graafi

Elevhandledare

Enligt elevhandledarna har workshoparnas handledare fått bra kontakt med ungdomarna och skapat en förtrolig stämning.