Information om projektet

Information om projektet

Hur skall man motarbeta marginalisering och hjälpa unga hitta sin egen väg i livet?

Valet av utbildning efter grundskolan är ett beslut som påverkar resten av den ungas liv. Att avbryta sin gymnasie- eller yrkesutbildning har en stark koppling till låg inkomstnivå samt svårigheter att hitta arbete, vilket kan leda till marginalisering. Därför är det viktigt att de unga får stöd för att kunna välja en utbildning som passar dem.

Mitt spår är ett projekt i strategisk forskning vid Finlands Akademi. Projektet arbetar fram programmet Mitt spår utgående från vetenskaplig forskning. Syftet med programmet är att underlätta övergången till andra stadiets utbildning. Programmet planeras av ekonomer, psykologer, utbildningsforskare samt en medborgarorganisation som har arbetat länge inom skolvärlden och med unga med invandrarbakgrund.

Grundskolans slutskede är den sista möjligheten att nå hela åldersgruppen på en gång. Projektet Mitt spår skapar konkreta verktyg som utgående från vetenskaplig forskning för elever i grundskolan och deras lärare. Verktygen hjälper de unga att välja utbildningsriktning och förebygger marginalisering. Dessutom erbjuder Mitt spår vetenskaplig kunskap om förebyggandet av marginalisering för beslutsfattare. Programmets verktyg är enkla att använda som en del av skolornas grundläggande tjänster. Programmet kommer att utarbetas till den finländska utbildningssektorns följande exportprodukt.

Projektet är ett samarbete mellan Statens ekonomiska forskningcentral, Arbetshälsoinstitutet, Jyväskyläs universitet, Walter r.f. och huvudstadsregionens skolor.

Projektets inverkan

För de unga: Övergången till andra stadiets utbildning skall vara smidig för att så få ungdomar som möjligt marginaliseras. Speciellt viktigt är det att unga själv kan bygga en utbildningsbana som passar dem. Mitt spår ger de unga verktyg som hjälper dem att göra lyckade val. Verktygen minskar också risken för att avbryta utbildningen.

För lärarna: Grundskolans nya läroplan fokuserar på att utveckla eleverna till människor som känner igen sin passion och utvecklar sin ambition och sitt självförtroende. Projektet Mitt spår stöder dessa mål och lärarnas arbete för att uppnå dem.

För beslutsfattarna: Projektet utforskar också de verkliga effekterna av tidigare åtgärder och sociala reformer som gjorts för att motarbeta marginalisering. Detta förstärker beslutsfattarnas möjligheter att göra politik som baserar sig på vetenskaplig forskning. Projektet Mitt spår visar vad som har fungerat förut och hur man kan bygga en bättre framtid för den finska ungdomen.

Hur framskrider projektet?

Fas 1

Arbetsgruppen gör en kartläggning över de mekanismer som leder till marginalisering och deras samverkan. I samband med undersökningen bedöms effekterna och framgången av de åtgärder mot marginalisering som vidtagits under de senaste åren, så som ungdomsgarantin och integrationsplaner.

Fas 2

Mitt spår -programmet utvecklas utgående från vetenskaplig forskning för att hjälpa unga att framgångsrikt välja en utbildning på andra stadiet. Programmets verktyg kan användas överallt i utbildningsmiljön, också internationellt. Efteråt kan programmet utarbetas till den finlandska utbildningssektorns följande exportprodukt.

Projektet varar i fem år.