Ajankohtaista

Tommi Laitio: Huono-osaisuus ei ole ihmisen ominaisuus

Helsingin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio tunnistaa ongelmat, jotka Oma linjan ensimmäinen infopaketti nosti esiin. Esimerkiksi nuorten lukuharrastuksen hiipuminen, sukupuolten väliset erot lukutaidossa ja sanavaraston supistuminen ovat kaikki tuttuja ilmiöitä nuorten parissa työskenteleville.

Oma linja -hanke julkaisi elokuun alussa infopaketin peruskoulun tasa-arvosta. Sen keskeinen sanoma on, että peruskoulu eriarvoistuu. Tommi Laition mukaan paketti todentaa kehityskulkuja, joita nuorten ja vaikeassa tilanteessa olevien nuorten kanssa työskentelevät ovat jo pidempään arjessaan nähneet.

”Nuorisotyössä lähdetään aina siitä, mitä ihmisellä on sen sijaan, että mietittäisiin, mitä hänellä ei ole. Koulu puolestaan auttaa ja tukee perheen rinnalla nuorta ymmärtämään, mikä hänelle on mahdollista ja mihin hän kykenee”, Laitio sanoo.

Hän ei halua siirtää kaikkea vastuuta nuorten hyvinvoinnista koululle. Moni huono-osaisuuteen vaikuttava asia tulee koulun ulkopuolelta. Tällainen on esimerkiksi perhetausta. Laitiota huolestuttaa, että syrjäytymiskeskustelussa huono-osaisuudesta puhutaan liian helposti ihmisten ominaisuutena.

”Oikeasti huono-osaisuuden kohdalla pitäisi puhua rakenteellisista ja poliittisista kysymyksistä, jotka huono-osaisuutta synnyttävät ja jotka ovat ratkaistavissa”, hän muistuttaa.

Laition mukaan kaikki ongelmat – kuten oppimistulosten heikkeneminen – jotka Oma linjan infopaketti nostaa esiin, voidaan ratkaista poliittisilla päätöksillä.

”Suurin osa ongelmista on systeemisiä ongelmia, ei yksilön ominaispiirteitä. Systeemisiä ongelmia ei ratkaista muuten kuin järjestelmää muuttamalla.”

Syrjäytyminen terminä herättää monesti keskustelua. Laitiokin on sitä mieltä, että syrjäytymisen ehkäisemisen sijaan pitäisi puhua hyvinvoinnin laajentamisesta kaikille.

”Suomalainen hyvinvointivaltio toimii tällä hetkellä liian monille niin, että mitä vaikeammassa asemassa ihminen on, sitä vaikeampaa järjestelmän kanssa on toimia. Monesti suuri osa ihmisen voimavaroista menee siihen, että selviää tukiviidakosta ja tunnekuormasta, joka sen mukana tulee”, Laitio päättää.

Tommi Laitio kommentoi Oma linjan julkaisemaa infopakettia tuoreeltaan blogikirjoituksessa Köyhä ei tarvitse sääliäsi, vaan politiikkaa.

Kuva: Maarit Hohteri.