Ajankohtaista

Oma Linja -infopaketti 3 on julkaistu: pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää rikollisuutta

Toisen asteen koulutuksen suorittaminen ehkäisee syrjäytymistä ja rikollisuutta. Oma Linjan tutkimuksen mukaan toisen asteen koulutukseen pääseminen vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin.

Oma Linjan infopaketti avaa selkeästi uuden tutkimuksen tuloksia. Tulosten lisäksi infopaketti esittelee tutkijoiden ratkaisuja siihen, miten nuoria voitaisiin entistä paremmin tukea toisen asteen koulutukseen siirtymisessä.

Suomalaiseen aineistoon perustuva tutkimus osoittaa, että toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät selvästi pienemmällä todennäköisyydellä rikoksia kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet. Vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin lyhyellä aikavälillä. Tyttöjen kohdalla samaa vaikutusta ei tutkimuksessa havaittu. Tytöt tekevät vähemmän rikoksia kuin pojat, eikä toisen asteen ulkopuolelle jääminen lisää tyttöjen todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin samalla tavalla kuin poikien kohdalla.

Siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin on kriittinen vaihe, jossa nuoret tarvitsevat tukea. Infopaketissa tutkimuksen tekijät suosittavat nykyistä tehokkaampaa opinto-ohjausta, pidempää oppivelvollisuutta ja lisää koulutuspaikkoja toiselle asteelle.

Tutkimuksen aineistona käytetään yhteisvalinta-aineistoja vuosilta 1996–2003. Lisäksi aineistona käytetään tietoa toisen asteen koulutusohjelmien sisäänpääsyrajoista sekä käräjäoikeuksien antamista tuomioista.

Lue koko infopaketti.
Lataa infopaketin tulostinystävällinen versio.
Lue Lost Boys: Access to Secondary Education and Crime -working paper.