Tästä on kyse

Oma linja -hanke

Oma linja -hanke antaa nuorille ja heidän parissaan työskenteleville aikuisille työkaluja koulutusvalintojen tueksi ja päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lue lisää >>>

Viisivuotinen hanke
  • Tutkimusvaihe käynnistyy

  • Ensimmäinen testivaihe käynnistyy. 1. kokeilu kouluissa.

  • 1. kokeilu päättynyt. Tuloksia vaikutuksista saadaan jokaisen kokeilun myötä.

  • kokeilut jatkuvat kouluissa

  • Kokeilut päättyvät. 30–40 koulua on osallistunut ohjelmaan. Analyysivaihe jatkuu.

  • Hanke päättyy. Kaikki tulokset hyödynnettävissä koulumaailmassa ja päätöksenteossa.

Ajankohtaista

Oma Linja -infopaketti 3 on julkaistu: pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää rikollisuutta

Ajankohtaista

Vanhempien kotoutumissuunnitelmat vaikuttavat lasten koulutusvalintaan

Tutkijan suusta

Toiselle asteelle siirtyminen ja syrjäytymisen riski

Ajankohtaista

Omien vahvuuksien löytäminen vähentää nuoren ahdistusta

Ajankohtaista

Uusia tutkimustuloksia koulutuksesta

Tulokset

Pääkaupunkiseudun menestyneimmistä kouluista valmistuvista nuorista 85 prosenttia on valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta 20-vuotiaaksi mennessä. Pääkaupunkiseudun heikoiten menestyvistä kouluista valmistuvista nuorista vain 58 prosenttia on valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta 20-vuotiaaksi mennessä.

PISA-tutkimuksissa mitataan muun muassa lukutaitoa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Lukutaidon taso vaikuttaa myös muiden aineiden tuloksiin. Oppilaiden keskimääräinen lukutaito oli vuonna 2009 runsaan puolen vuoden kouluopintojen verran jäljessä vuoden 2000 tasosta.

PISA-tutkimuksissa lukutaidossa minimitason alapuolelle jäävien oppilaiden osuus on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Matematiikassa heikkojen osaajien riskiryhmä kasvoi vuoden 2003 kuudesta prosentista 12 prosenttiin vuonna 2012.

Lue lisää lukutaidottomuudesta >>>

Twitter